For pasient
Pasienten trekk i snora på veggpanelet for å påkalle hjelp.
For pleiar
Pleiaren går til pasienten som har påkalla hjelp. Då lyt pleiaren trykke på knappen for å kvittere at han/ho er hjå pasienten.

No kan to ting skje:

1. Pleiaren treng assistanse. Då trekk pleiaren i snora.
2. Pleiaren treng ikkje assistanse, og tek hand om passienten sitt behov. Før pleiaren forlet pasienten, trykker han/ho på knappen. Då vert varslinga for denne pasienten tilbakestilt.

© Copyright 3DATA v. Sogndal VGS 2022