Denne nettsida er ei brukarrettleiing for sjukesignalanlegget på helse og oppvekst ved Sogndal vidaregåande skule. Systemet vart utvikla av 2DEA v. Sogndal VGS, vår 2021, i samband med eit tverrfagleg prosjekt mellom Data og elektronikk og Helse og Oppvekst.

Det er eit alarmanlegg som er basert på ringeanlegga i sjukehus og andre institusjonar (omsorgssenter). Anlegget består av knappe- og snorpanel ved tre senger og på badet, ein iPad på vaktrommet og eit display i taket på "gongen".


© Copyright 3DATA v. Sogndal VGS 2022